Колорметърите ColorMunki Display и i1Display Pro използват идентичен хардуер, но се продават с различен софтуер, което определя и тяхното приложение:

  • Софтуерът на ColorMunki Display е с опростени функции и е подходящ за фотографи и графични дизайнери.
  • Калибраторът i1Display Pro използва същия професионален софтуер като продуктите от серията i1Studio — i1 Profiler. Това е най-популярният и мощен софтуер за цветна калибрация и чрез него потребителят получава пълен контрол върху всички етапи от процеса на калибриране, както и възможността да калибрира екрана съгласно нормите за телевизия (PAL/SECAM/NTSC и ITU-R Rec.BT.709). Това го прави подходящ за професионална работа не само в сферата на фотографията и графичния дизайн, но също така телевизията и кинопроизводството, и предпечатната подготовка.

Спектрофотометърът i1Studio е напълно различен прибор спрямо останалите. Той може както да калибрира монитори и проекционни апарати, така и да генерира ICC цветни профили за RGB принтери. Този нов продукт е наследник на ColorMunki Photo, но с една съществена разлика: на мястото на осакатения софтуер на неговия предшественик, i1Studio получава самостоятелна версия на i1Profiler, пригодена специфично за неговите възможности. Това прави i1Studio изгодна покупка за всички фотографи и графични дизайнери, които работят в затворен цикъл — от заснемане през обработка до печат.

ColorMunki Display
349.00 лв.
X-Rite ColorMunki Display е прецизен колориметър за калибриране на LCD дисплеи и проекционни апарати. Този продукт е предназначен специално за индивидуални потребители, които се занимават с обработка на снимки/видео и предпечатна подготовка..
i1Display Pro
499.00 лв.
X-Rite i1Display Pro е прецизен колориметър, предназначен за профилиране и цветна калибрация на LCD монитори и проекционни апарати. С негова помощ можете да настроите акуратно яркостта, контраста и цветопредаването на вашите екрани, за да с..
X-Rite
349.00 лв.
X-Rite
499.00 лв.
Показани 1 до 2 от 2 (1 стр.)

Сравнение на екранни калибратори X-Rite i1Display Pro, ColorMunki Display и i1Studio

  ColorMunki Smile ColorMunki Display i1 Studio i1Display Pro
Вид на устройството

колорметър

колорметър

спектрофотометър

колорметър

Вид на софтуера и нива на управление Wizard only Simple / Advanced Simple / Advanced Simple / Advanced
Калибриране на дисплеи ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Калибриране на проекционни апарати
✔️ ✔️ ✔️
Проверка на равномерността на цветопредаване


✔️
Качествен контрол на дисплеи (Display QA)


✔️
Калибриране на принтери

✔️
Отчитане на ниво на околна осветеност
✔️ ✔️
✔️
Авто регулиране по ниво на околна осветеност
✔️ ✔️ ✔️
Калибриране по ТВ броудкаст / филмов стандарт       ✔️

 


Всички цени в каталога включват 20% ДДС