Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавача (Търговеца) и Потребителите (Клиентите) на специализирания електронен магазин BVI Photo Video.

Разглеждането и използването на настоящия сайт за поръчка на стоки означава, че приемате и сте съгласни с описаните общи условия, включително че предоставяте разрешение на Продавача (Търговеца) да съхранява и обработва лични данни за нуждите на работата на магазина и за изпращане на съобщения във връзка с изпълнението на доставките.  От своя страна Продавачът (Търговецът) ви гарантира, че предоставените от вас лични данни се съхраняват и обработват в пълно съответствие с правилата на Общия регламент за защита на лични данни (GDPR) 2016/679 и националното законодателство, както и че вие можете да оттеглите своето съгласие по всяко време. Нашата Политика на поверителност съдържа пълна информация за това какви данни събираме и обработваме, за какви цели ги използваме и с кои трети страни ги споделяме. Панелът за съответствие с GDPR ви дава възможност да получите копие от вашата лична информация, да редактирате данните, които съхраняваме за вас или да разпоредите нейното заличаване от нашия информационен масив.

Юридическото лице, което притежава и стопанисва магазин BVI Photo Video и с което потребителят сключва договор за продажба от разстояние при поръчване на определена стока от сайта, е фирма «Бизнес Венчърс Интернешънъл» ЕООД, ЕИН: 200315119, ЗДДС номер: BG200315119, със седалище и адрес на управление: 1142 София, бул. «Евлоги и Христо Георгиеви» №33, управител: Иван Арнаудов, телефон: (+359) 02 955 9616. Магазинът е вписан в регистъра на електронните магазини, поддържан от НАП, с вх. №2205И0062402/9.02.2019 г.


1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. ПРОДАВАЧ/ТЪРГОВЕЦ: Операторът на сайта www.bviphotovideo.com, наричан още «Магазин BVI Photo Video».

1.2. ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ: Всяко дееспособно лице, което използва сайта на магазин BVI Photo Video в съответствие с настоящите общи условия.

1.3. САЙТ/ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН: платформата на магазин BVI Photo Video, на която продавачът публикува информация за продуктите, които предлага.

1.4. ПРОДУКТ/АРТИКУЛ: стока, описана в сайта на магазин BVI Photo Video, характеризираща се с конкретни параметри: тип, вид, единична цена, тегло/грамаж и др.

1.5. ПОРЪЧКА: всяка направена от потребител заявка за покупка за един или повече артикули от каталога на продавача.

1.6. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА: сключеният от разстояние договор за покупко-продажба между продавача и клиента.

1.7. КУРИЕР: трета страна, която действа според разпоредбите на Закона за пощенските услуги и е упълномощена от продавача да изпълнява от негово име фактическата доставка на стоките до адреса на потребителя и да инкасира плащания в брой, където такива са необходими.


2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

2.1. Разглеждането на сайта www.bviphotovideo.com е свободно и напълно безплатно за потребителите.

2.2. Въпреки че търговецът се старае да поднася максимално акуратна и изчерпателна информация за предлаганите продукти, отговорността за избора на конкретен продукт принадлежи изцяло и единствено на потребителя. Търговецът не дава гаранция за пригодност за конкретни цели.

2.3. Търговецът полага разумни усилия да поддържа съдържанието на сайта актуално по отношение на описанието на продуктите, техните цени и наличности. Допустимо е публикуваните снимки на продуктите да имат несъществени разлики спрямо самите продукти (например при промяна на дизайна на опаковката). Такива разлики се приемат за несъществени, ако позволяват на клиента недвузначно да разпознае продукта при доставката.

2.4. Сайтът на магазин BVI Photo Video позволява на потребителите да се регистрират безплатно, което дава достъп до определена допълнителна функционалност (например натрупването на бонус точки от пазаруване) и улеснява разглеждането на сайта и изпращането на поръчки. Търговецът си запазва правото да изпраща на потребителите съобщения с информация за нови продукти и специални кампании. Такава информация се изпраща не повече от два пъти в месеца.

2.5. Сайтът на магазин BVI Photo Video позволява на потребителите да оценяват продуктите по петобална скала и да оставят коментари със своите впечатления. Търговецът си запазва правото да редактира и/или отстранява твърдения с неверен или подвеждащ характер, както и коментари, които нарушават добрия тон и обиждат другите посетители.

2.6. Всички публикувани в сайта на магазин BVI Photo Video цени са крайни, с включен 20% данък добавена стойност. Цената за доставка зависи от вида и количеството на продуктите в една заявка и се показва по време на приключване на поръчката. Потребителят има възможност да види на един екран абсолютно всички параметри на поръчката (брой и вид продукти, доставни разходи) преди да финализира заявката.


3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. С изпращането на своята поръчка потребителят декларира своето желание да поръча изброените в нея продукти и да заплати за тях. В момента на регистриране на поръчката платформата на магазина връща по email запис на нейното съдържание. Потребителят разбира и се съгласява, че това потвърждение има само информационен характер и не представлява формално приемане на поръчка от страна на търговеца. Всяка поръчка се счита за приета и формално потвърдена едва когато служител на магазин BVI Photo Video опакова продуктите, генерира товарителница и изпрати обратно към клиента email съобщение с номера на товарителницата и линк за проследяване на доставката.

3.2. Магазин BVI Photo Video приема заявки само и единствено чрез платформата на електронния магазин.

3.3. При изпращането на поръчката клиентът е длъжен да посочи максимално точни и акуратни данни за доставка. За да бъде приета и обработена заявката, клиентът трябва да посочи:

     3.3.1. Валиден адрес на електронна поща (email)

     3.3.2. Данни за контакт – две имена и мобилен телефон (куриерът изпраща важна информация за точния час на доставката чрез SMS или Viber)

     3.3.3. Вярно попълнени адрес за доставка и фактуриране на стоките.

3.4. С изключение на адреса на електронната поща, всички други данни трябва да бъдат изписани на кирилица.

3.5. Заявката се счита за приета само ако клиентът е посочил акуратно и изчерпателно информацията от т. 3.3. При неясноти или несъответствия търговецът си запазва правото да поиска допълнителни уточнения от клиента по телефона или електронната поща, както и правото да анулира заявката, ако не получи необходимата допълнителна информация в срок 1 работен ден от изпращането на заявката поради невъзможност да се свърже с клиента или повторно предоставяне на непълна информация.

3.6. Въпреки че търговецът се старае да поддържа максимално акуратна информация за наличностите в сайта, в много редки случаи е възможно даден артикул да не е на склад в момента на постъпване на заявката. В такива случаи търговецът има задължението незабавно да информира клиента и да предложи приемливо алтернативно решение. Преценката дали да приеме или откаже промяна в параметрите на поръчката принадлежи на клиента.

3.7. След получаване на заявката и при отсъствие на неясноти или несъответствия относно данните за доставка, търговецът подготвя поръчката за изпращане в съответствие с нейния пореден номер на постъпване. Обичайно заявките се обработват и експедират в следните срокове:

     3.7.1. Заявки, подадени преди 15:00 ч. в работен ден, се обработват и предават на куриера на същия работен ден;

     3.7.2. Заявки, подадени след 15:00 ч. в работен ден и в неработни дни, се обработват и предават на куриера на следващия работен ден.

3.8. Обработените пратки се регистрират в системата на куриера обичайно до 18:00 ч. в деня на предаване на пратката. При регистрирането на пратката клиентът получава потвърждение по email, че пратката е заведена в информационната система на куриера.


4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ

4.1. Доставката се изпълнява чрез куриерски служби «Спиди» и «Еконт» по начина и реда, описани в документа "Поръчване и доставка".

   4.1.1. Поръчки, адресирани до офис на куриера, са на разположение за получаване след 9:30 ч. на първия или на втория работен ден след деня на изпращане на поръчката, в зависимост от избраната от потребителя услуга (експресна или икономична);

   4.1.2. Поръчки, адресирани до врата в населени места с офис на Спиди (това покрива над 95% от населението на страната), обичайно се доставят между 9:00 и 14:00 ч. на първия или на втория работен ден след деня на изпращане на поръчката, в зависимост от избраната от потребителя услуга (експресна или икономична). Доставки в събота не се изпълняват;

   4.1.3. Поръчки, адресирани до врата в населени места без офис на Спиди се доставят съгласно графика на куриера.

4.2. На сутринта на деня за разнос куриерът известява чрез SMS или Viber получателя на пратката за приблизителния час на доставката. За адресирани до офис на куриера пратки съобщението съдържа адреса на офиса, работното му време и номера на товарителницата.

4.3. Ако по обективна причина клиентът не може да осигури присъствие на адреса в деня на получаване, е възможно еднократно предоговаряне на датата на доставка. Email потвърждението и известието съдържат номера на куриера, който трябва да извърши доставката. Клиентът се задължава да се свърже директно с куриера на посочения номер, ако не може да осигури присъствие за получаване на пратката.

4.4. При два провалени опита за доставка задължението на търговеца се счита за изпълнено, стоката му се връща и поръчката се анулира. Търговецът си запазва правото да откаже да изпълнява бъдещи поръчки от същия клиент.

4.5. Всички пратки се доставят с опция за преглед на стоката, която дава възможност на клиента да се увери, че съдържанието на пратката отговаря на поръчаното, преди да заплати на куриера.


5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Клиентът може да заплати за поръчаната стока по един от следните начини:

     5.1.1. В брой, при получаване на стоката на адрес или в офиса на куриера. 

     5.1.2. Безкасово, с дебитна или кредитна карта, при получаване на стоката на адрес или в офиса на куриера, посредством преносим POS терминал, собственост на куриера.

     5.1.3. Чрез банков превод, в аванс.

    5.1.4. Вслучаите на т.т. 5.1.1 и 5.1.2, плащането се удостоверява с разписка за прием на пощенски паричен превод, издадена от куриера при инкасиране на плащането. Съгласно чл. 3 ал. 1 на Наредба Н-18 на НАП, използването на този разплащателен метод освобождава Търговеца от задължението да издава касов бон.

5.2. При избор на плащане чрез банков превод, търговецът подготвя и изпраща поръчката в същия работен ден, в който плащането постъпи по неговата банкова сметка. Търговецът си запазва правото да анулира поръчки с плащане по банков път, за които плащането не е постъпило в срок 3 работни дни от създаването на поръчката. Ако по обективни причини процесът на плащане изисква по-дълго време, клиентът е длъжен да информира търговеца при създаването на поръчката.

5.3. Платформата на магазин BVI Photo Video позволява също така плащане чрез бонусни точки, които се натрупват в профила на клиента при закупуване на стоки от сайта. За да се извърши регистрирането на бонусни точки от пазаруване, е необходимо клиентът да има активна регистрация в сайта на магазина или да създаде такава, както и да бъде регистриран със своя профил при завършването на поръчката. Към момента на последна редакция на Общите условия системата за плащане с бонусни точки е настроена да работи само в регистриращ режим (т.е. точките се натрупват в профила), но разплащането с бонусни точки не е активирано. Когато това бъде направено, настоящият регламент ще бъде допълнен.


6. ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК И ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

6.1. Магазин BVI Photo Video позволява на клиентите да закупуват ваучери за подарък на определена стойност. Ваучерите съдържат уникални кодове, които могат да се използват при пазаруване само в магазин BVI Photo Video.

6.2. При закупуването на електронен ваучер уникалният код на ваучера се изпраща по email на електронен адрес, посочен от купувача. При закупуването на ваучер на хартиен носител уникалният код е отпечатан върху скреч-карта.

6.3. Валидността на ваучерите е 1 година от датата на закупуването и тяхната стойност не подлежи на възстановяване.


7. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

7.1. Клиентът има право да се откаже от закупената стока в срок 15 календарни дни от получаването й, без да изтъква причини за това, при следните условия:

     7.1.1. Стоката не е разопакована и/или употребявана;

     7.1.2. Оригиналната опаковка не е разпечатвана и търговският й вид не е нарушен.

7.2. Разходите за доставка и връщане се заплащат от клиента и не подлежат на възстановяване.

7.3. Клиентът има право да упражни отказ от договора само и единствено при условията на т.т. 7.1.1 и 7.1.2.

7.4. За да заяви отказ от договора, клиентът трябва да се свърже с търговеца чрез формата за контакт в сайта и да посочи следните обстоятелства: номер на поръчката, имена и телефон за връзка, след което да изчака да получи указания от търговеца за връщането на стоката.

7.5. Клиентът се задължава да върне стоката в посочения в т. 7.1 срок. Ако стоката не бъде върната в този срок, отказът от договор не поражда действие.

7.6. Търговецът е длъжен да възстанови на клиента заплатената за отказаната стока сума в срок 5 работни дни от получаването й. Възстановяването става чрез същия метод, по който е направено първоначалното плащане.

7.7. Търговецът си запазва правото да откаже бъдещи поръчки от клиент, който е упражнил право на отказ от договора.


8. РЕКЛАМАЦИЯ

8.1. Клиентът има право да предяви рекламация в случаите, когато закупената стока не отговаря на предмета на договора за продажба. Несъответствието може да се изразява в:

     8.1.1. Изпращане на стока, различна от поръчаната;

     8.1.2. Установяване на липса на части от поръчката;

     8.1.3. Видими производствени дефекти;

     8.1.4. Повреда при транспортиране.

8.2. Рекламацията се предявява пред куриера при прегледа на стоката. Клиентът по свой избор може:

     8.2.1. Да откаже напълно доставката, без да дължи заплащане, при което поръчката се счита за анулирана;

     8.2.2. Да позволи на търговеца да коригира грешката чрез повторна доставка и да заплати дължимата сума след като се увери, че основанията за рекламация са отпаднали.

8.3. Клиентът е длъжен да се увери, че съдържанието на поръчката съответства на заявеното, преди да приеме пратката. След като куриерът предаде пратката на клиента, повече не е възможно да се предяви рекламация срещу липси в поръчката или повреди при транспортиране. Рекламация срещу видим производствен дефект може да се предяви в срок 15 календарни дни след приемане на доставката.

8.4. За да предяви рекламация, клиентът трябва да попълни формуляр "Рекламации" (връзка) и след това да спази инструкциите, предоставени от търговеца. Търговецът обработва рекламациите в срок 5 работни дни.


9. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. СПОРОВЕ. ОТГОВОРНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Основна задача на търговеца е да изпълнява своите задължения по начин, който удовлетворява потребителя. Ако клиентът има претенции към качеството на нашата работа, гарантирано най-лесният начин те да бъдат адресирани е като се свържете с нас по някой от начините, посочени в страницата "Връзка с нас", достъпна от долния край на всяка страница в сайта на магазина.

9.2. Въпреки горното, живеем и работим в държава и сме част от политически съюз, които считат своите граждани за безпомощни същества, които не могат дори да заявят своите претенции пред търговеца без чужда помощ. Затова държавата и Европейският съюз ни задължават — чрез закон ипод заплахата от големи глоби — да впишем в общите си условия координатите за връзка на надзорните организации, които контролират нашата дейност и могат да се използват за алтернативно решаване на спорове. Както следва:

     9.2.1. Комисия за защита на личните данни:
                Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2
                тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
                Email: [email protected], [email protected]
                Уеб сайт: www.cpdp.bg

     9.2.2. Комисия за защита на потребителя:
                Адрес: гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
                тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18
                гореща линия: 0700 111 22
                Уеб сайт: www.kzp.bg

     9.2.3. Комисия за защита на конкуренцията:
                Адрес: гр. София, бул. "Витоша" №18
                Телефон: (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15
                Уеб сайт: www.cpc.bg

     9.2.4. Европейска платформа за разрешаване на спорове:
                https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Настоящите общи условия са утвърдени от управителя на магазин BVI Photo Video. Дата на последна редакция на документа: 14 февруари  2022 г. (версия 1.6.1)